Psychoterapia Edyta Grzegory
22 lutego 2021

Wysoka wrażliwość – przeszkoda czy potencjał?

Razem psychoterapeutką, Ewą Bytniewską, z którą w ramach Ośrodka JA prowadzimy warsztaty oraz grupę wsparcia dla osób wysoko wrażliwych, napisałyśmy artykuł, w którym poszukujemy odpowiedzi na pytanie, czy wysoka wrażliwość jest przeszkodą czy potencjałem.

Najbliższy warsztat dotyczący wysokiej wrażliwości „Jak dobrze żyć ze swoimi emocjami” organizujemy 23 października. Jesienią rusza także kolejny cykl grupy wsparcia. Zapraszamy.

Poniżej fragment tekstu. Cały artykuł dostępny jest tutaj.

Zdarza się, że wysoka wrażliwość utożsamiana jest ze słabością, z którą nie należy się afiszować. Jednak czym właściwie ona jest? Jak osoby identyfikujące się z tą cechą doświadczają jej w swoim życiu? Czy może być źródłem inspiracji i siły? A jeśli tak, w jaki sposób zacząć z niej korzystać?

Zacznijmy od początku…

Czym jest wysoka wrażliwość?

Dr Elaine Aron, psycholog, autorka książek dotyczących wysokiej wrażliwości, cechę tę opisuje używając akronimu DOES:

  • D „depth of processing” – skłonność do głębszego przetwarzania informacji
  • O „overstimulation” – podatność na przestymulowanie
  • E „emotial reactivity” – wysoka reaktywność emocjonalna
  • S „sensing the subtle” – dostrzeganie subtelności

Konsekwencją są charakterystyczne reakcje osób identyfikujących się z cechą wysokiej wrażliwości (WWO), jakich mogą doświadczać w codziennym życiu, na przykład: wychwytywanie subtelności i rejestrowanie niuansów, które umykają innym; dłuższy czas potrzebny na podejmowanie decyzji, poświęcony na przetwarzanie, analizowanie, szukanie znaczeń, rozważanie szczegółów; częstsze niż u pozostałych osób doświadczanie przebodźcowania; przytłoczenie w sytuacji wielu zadań do wykonania lub nagłej zmiany planów; poczucie wyczerpania po niektórych spotkaniach towarzyskich; ponadprzeciętne współodczuwanie z innymi; głębokie przeżywanie sztuki.

Warto przy tym zaznaczyć, że WWO różnią się między sobą i cecha ta może przejawiać się w ich funkcjonowaniu w różny sposób.

Między innymi właśnie do tego zróżnicowania i otwartości na nie będziemy odnosić się w dalszej części tekstu, wyruszając na poszukiwanie potencjału, jaki może płynąć z wysokiej wrażliwości. Ale najpierw kilka słów o trudnościach.”