Psychoterapia Edyta Grzegory
22 lutego 2021

Wysoka wrażliwość – przeszkoda czy potencjał?

Razem psychoterapeutką, Ewą Bytniewską, z którą w ramach Ośrodka JA prowadzimy warsztaty oraz grupę wsparcia dla osób wysoko wrażliwych, napisałyśmy artykuł, w którym poszukujemy odpowiedzi na pytanie, czy wysoka wrażliwość jest przeszkodą czy potencjałem.

Poniżej fragment tekstu. Cały artykuł dostępny jest tutaj.

Zdarza się, że wysoka wrażliwość utożsamiana jest ze słabością, z którą nie należy się afiszować. Jednak czym właściwie ona jest? Jak osoby identyfikujące się z tą cechą doświadczają jej w swoim życiu? Czy może być źródłem inspiracji i siły? A jeśli tak, w jaki sposób zacząć z niej korzystać?

Zacznijmy od początku…

Czym jest wysoka wrażliwość?

Dr Elaine Aron, psycholog, autorka książek dotyczących wysokiej wrażliwości, cechę tę opisuje używając akronimu DOES:

  • D „depth of processing” – skłonność do głębszego przetwarzania informacji
  • O „overstimulation” – podatność na przestymulowanie
  • E „emotial reactivity” – wysoka reaktywność emocjonalna
  • S „sensing the subtle” – dostrzeganie subtelności

Konsekwencją są charakterystyczne reakcje osób identyfikujących się z cechą wysokiej wrażliwości (WWO), jakich mogą doświadczać w codziennym życiu, na przykład: wychwytywanie subtelności i rejestrowanie niuansów, które umykają innym; dłuższy czas potrzebny na podejmowanie decyzji, poświęcony na przetwarzanie, analizowanie, szukanie znaczeń, rozważanie szczegółów; częstsze niż u pozostałych osób doświadczanie przebodźcowania; przytłoczenie w sytuacji wielu zadań do wykonania lub nagłej zmiany planów; poczucie wyczerpania po niektórych spotkaniach towarzyskich; ponadprzeciętne współodczuwanie z innymi; głębokie przeżywanie sztuki.

Warto przy tym zaznaczyć, że WWO różnią się między sobą i cecha ta może przejawiać się w ich funkcjonowaniu w różny sposób.

Między innymi właśnie do tego zróżnicowania i otwartości na nie będziemy odnosić się w dalszej części tekstu, wyruszając na poszukiwanie potencjału, jaki może płynąć z wysokiej wrażliwości. Ale najpierw kilka słów o trudnościach.”