Psychoterapia

indywidualna

Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Pracuję w Ośrodku JA w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 18/12.

Zobacz na mapiePsychoterapia Edyta Grzegory


Psychoterapia Edyta Grzegory

Dla Ciebie

Psychoterapię postrzegam jako proces otwierania się na
doświadczanie siebie i świata. Za  szczególnie ważną w pracy terapeutycznej uważam dobrą, bezpieczną relację, która pozwala towarzyszyć w niełatwej wędrówce ku pełniejszemu życiu.

Decyzja o podjęciu psychoterapii dla wielu osób nie jest łatwa. Nierzadko wiąże się z wykonaniem pierwszego, ważnego kroku w kierunku zmiany.

Czy psychoterapia 
jest czymś dla Ciebie?
Psychoterapia Edyta Grzegory

O mnie

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką, psycholożką, członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej „Stowarzyszenie Intra” oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego, otrzymując dyplom z wyróżnieniem oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty nadany przez Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej.
(…) kiedy akceptuję siebie takiego, jakim jestem, zmieniam się.

Carl R. Rogers, „O stawaniu się osobą”

… każdy z nas ma do wykonania wyjątkowe zadanie, tak jak wyjątkowa jest okazja, aby je wykonać.

Viktor Frankl, „Człowiek w poszukiwaniu sensu”

Treści, interpretacje, poglądy i cele oddziałują tylko wtedy, gdy zostaną przeżyte.

Karl Jaaspers, „Istota i krytyka psychoterapii”

Z kim

pracuję ?


Każda z osób korzystających z psychoterapii jest inna, niepowtarzalna
– podobnie jak jej historia i trudności, których doświadcza. 

Pracuję z osobami, które zmagają się z zaburzeniami nastroju, w tym depresją, z zaburzeniami lękowymi,
obsesyjno-kompulsyjnymi, zaburzeniami osobowości.

Wspieram osoby, które mierzą się ze skutkami przeżytych traum.

Ważną częścią mojej praktyki terapeutycznej jest towarzyszenie w przechodzeniu przez życiowe kryzysy, doświadczenie straty i żałoby.