Psychoterapia

indywidualna

Psychoterapia służy głębszemu poznaniu siebie,
swoich uczuć, myśli, zachowań –
zarówno w relacjach z innymi, jak i wobec siebie samego.

Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Pracuję w Ośrodku JA w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 18/12.

Zobacz na mapiePsychoterapia Edyta Grzegory


Psychoterapia Edyta Grzegory

Dla Ciebie

Psychoterapię postrzegam jako proces otwierania się na doświadczanie siebie i świata. 

Towarzyszę osobom, które decydują się wyruszyć w tę niezwykłą drogę – ku sobie samym. Dbam o to, aby podążały nią
w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Pracuję w podejściu integratywnym, którego osią jest psychoterapia humanistycznodoświadczeniowa.

W czym psychoterapia
może być pomocna?
Psychoterapia Edyta Grzegory

O mnie

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką, psycholożką, członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, otrzymując dyplom z wyróżnieniem oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty nadany przez Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej oraz European Certificate as Psychotherapist for Person Centered and Experiential Psychotherapy (PCE-Europe). Posiadam także certyfikat psychoterapeuty EFT, Certified Emotion-Focused Therapist (ISEFT).   
(…) kiedy akceptuję siebie takiego, jakim jestem, zmieniam się.

Carl R. Rogers, „O stawaniu się osobą”

… każdy z nas ma do wykonania wyjątkowe zadanie, tak jak wyjątkowa jest okazja, aby je wykonać.

Viktor Frankl, „Człowiek w poszukiwaniu sensu”

Treści, interpretacje, poglądy i cele oddziałują tylko wtedy, gdy zostaną przeżyte.

Karl Jaaspers, „Istota i krytyka psychoterapii”

Z kim

pracuję ?


Każda z osób korzystających z psychoterapii jest inna, niepowtarzalna
– podobnie jak jej historia i trudności, których doświadcza. 

Pracuję z osobami, które zmagają się z zaburzeniami nastroju, w tym depresją, z zaburzeniami lękowymi,
obsesyjno-kompulsyjnymi, zaburzeniami osobowości.

Wspieram osoby, które mierzą się ze skutkami przeżytych traum.

Ważną częścią mojej praktyki terapeutycznej jest towarzyszenie w przechodzeniu przez życiowe kryzysy, doświadczenie straty i żałoby.