Moje

wykształcenie

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką, psycholożką, członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, otrzymując dyplom z wyróżnieniem oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty nadany przez Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej oraz European Certificate as Psychotherapist for Person Centered and Experiential Psychotherapy (PCE-Europe). Posiadam także certyfikat psychoterapeuty EFT, Certified Emotion-Focused Therapist (ISEFT).  

Zdobyte

doświadczenie

Doświadczenie kliniczne zdobywałam m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa. Szczególną część mojej zawodowej drogi stanowią lata pracy w Fundacji NAGLE SAMI, która wspiera osoby przechodzące przez żałobę.

Posiadam także doświadczenie pracy w firmie consultingowej, w realizacji projektów szkoleniowych i doradztwie z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz „miękkiego” HR.

Obszary

specjalizacji

Pracuję z osobami, które zmagają się z zaburzeniami nastroju, w tym depresją, z zaburzeniami lękowymi, obsesyjno-kompulsyjnymi, zaburzeniami osobowości. Wspieram osoby, które mierzą się ze skutkami przeżytych traum. Ważną częścią mojej praktyki terapeutycznej jest towarzyszenie w przechodzeniu przez życiowe kryzysy, doświadczenie straty i żałoby.

Pracuję w podejściu integratywnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczno-doświadczeniowa. W codziennej pracy odwołuję się między innymi do psychoterapii skoncentrowanej na emocjach (EFT) oraz focusingu. Szerzej na ten temat można przeczytać tutaj. Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Psychoterapia jest dla mnie procesem otwierania się na doświadczanie siebie i świata. Za szczególnie ważną w pracy terapeutycznej uważam dobrą, bezpieczną relację, która pozwala towarzyszyć w niełatwej wędrówce ku pełniejszemu życiu.

Wybrane

konferencje i szkolenia

 • Warsztat „Focusing – tworzenie znaczeń i wzrost posttraumatyczny”, Claude Missiaen, 2023
 • „Warsztat Focusingowy. Praca z ciałem w psychoterapii”, Anna Raczkiewicz, 2023
 • Warsztat „Dorosły pacjent z ASD i ADHD. Perspektywa psychologiczna i medyczna”, Pracownia Psychoterapii i Rozwoju oraz Ośrodek In-Med, 2023
 • Szkolenie w metodzie EMDR pod patronatem PTT EMDR i EMDR Europe, poziom I i II, dr Anabel Gonzalez Vazquez, 2022
 • Kurs terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT), poziom I i II, Kurt Renders, 2019
 • Konferencja dotycząca podejścia skoncentrowanego na osobie i doświadczeniowego Moments Of Movement – PCE Symposium Warsaw 2019
 • Całościowe szkolenie z Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2016 – 2020 
 • Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zespołu Aspergera, Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna SYNAPSIS, 2016
 • Konferencja „Strata i żałoba – podejście interdyscyplinarne”, Fundacja NAGLE SAMI, 2016
 • Szkolenie „Jak prowadzić grupę wsparcia dla osób w żałobie?”, Fundacja NAGLE SAMI, 2015

Wybrane

publikacje i wystąpienia

 • Radio TOK FM, magazyn Dobrostan, 08.11.2019 POSŁUCHAJ
 • Polskie Radio, Czat Czwórki – o psychoterapii i farmakoterapii w leczeniu osób chorujących na depresję, Maja Herman, Edyta Grzegory, 13.08.2019 POSŁUCHAJ
 • Polsat News, Godziny Szczytu, 01.11.2018 ZOBACZ
 • Superstacja, Raport – dr Aleksandra Piotrowska, Edyta Grzegory, 31.10.2017
 • Wideoakademia INFOR we współpracy z Fundacją NAGLE SAMI, cykl nagrań dotyczących straty w organizacji ZOBACZ

 • Grzegory, E, Bytniewska, E. (2022). Dyskusja o wysokiej wrażliwości – szanse i ryzyka dotyczące popularnego pojęcia, Ośrodek JA   PRZECZYTAJ 
 • Wypowiedzi w ramach artykułu dotyczącego wysokiej wrażliwości, opublikowanego na portalu gazeta.pl (październik, 2020)  PRZECZYTAJ
 • Grzegory, E. (2019). Samotność w żałobie, żałoba w samotności, Fundacja NAGLE SAMI 
 • Grzegory, E, Stańczyk, D. (2018). Człowiek człowiekowi człowiekiem, czyli pomoc w obliczu tragedii. Kompendium HR, 2018, wyd. Grupa Pracuj sp. z o.o., s. 48 – 49.
 • Grzegory, E, Kiembłowski, P. (2018). Żałoba i śmierć pracownika – ważne sytuacje, które trudno nam zobaczyć. Personel Plus, 5(126)/2018, wyd. Wolters Kluwer, s. 82 – 85.
 • Grzegory, E. (2018). Dział HR wobec straty. Personel i Zarządzanie, 4(337), wyd. INFOR, s. 60 – 63.
 • Grzegory, E. (2014). Czemu służy audyt etyczny, Identyfikacja podstawowych wartości, Ciągła dwustronna komunikacja. W: Etyka w HR: doświadczenia we współpracy z firmami w zakresie wdrażania normy SA8000 (s. 63 – 93, 104 – 118). Warszawa: ICAN Institute.
 • Grzegory, E. (2014). Różnorodność w firmie. W: CSR Przewodnik dobrych praktyk CCIFP (s. 20 – 22). Warszawa: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce