Moje

wykształcenie

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką, psycholożką, członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej „Stowarzyszenie Intra” oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, otrzymując dyplom z wyróżnieniem oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty nadany przez Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej.

Zdobyte

doświadczenie

Doświadczenie kliniczne zdobywałam m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa. Szczególną część mojej zawodowej drogi stanowią lata pracy w Fundacji NAGLE SAMI, która wspiera osoby przechodzące przez żałobę.

Posiadam także doświadczenie pracy w firmie consultingowej, w realizacji projektów szkoleniowych i doradztwie z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz „miękkiego” HR.

Obszary

specjalizacji

Pracuję z osobami, które zmagają się z zaburzeniami nastroju, w tym depresją, z zaburzeniami lękowymi, obsesyjno-kompulsyjnymi, zaburzeniami osobowości. Wspieram osoby, które mierzą się ze skutkami przeżytych traum. Ważną częścią mojej praktyki terapeutycznej jest towarzyszenie w przechodzeniu przez życiowe kryzysy, doświadczenie straty i żałoby.

Pracuję w podejściu integratywnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczno-doświadczeniowa. Szerzej na ten temat można przeczytać tutaj. W codziennej pracy odwołuję się między innymi do psychoterapii skoncentrowanej na emocjach (EFT) oraz focusingu. W ramach integrowania podejść korzystam m.in. z narzędzi i metod psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii EMDR. Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Psychoterapia jest dla mnie procesem otwierania się na doświadczanie siebie i świata. Za szczególnie ważną w pracy terapeutycznej uważam dobrą, bezpieczną relację, która pozwala towarzyszyć w niełatwej wędrówce ku pełniejszemu życiu.

Wybrane

konferencje i szkolenia

 • Warsztat „Focusing – tworzenie znaczeń i wzrost posttraumatyczny”, Claude Missiaen, listopad 2023
 • „Warsztat Focusingowy. Praca z ciałem w psychoterapii”, Anna Raczkiewicz, lipiec 2023
 • Warsztat „Dorosły pacjent z ASD i ADHD. Perspektywa psychologiczna i medyczna”, Pracownia Psychoterapii i Rozwoju oraz Ośrodek In-Med, kwiecień 2023
 • Szkolenie w metodzie EMDR, poziom I i II, prowadzone przez dr Anabel Gonzalez Vazquez, organizowane przez e-psyche pod patronatem PTT EMDR i EMDR Europe, 2022
 • Szkolenie „Co każdy psychoterapeuta powinien wiedzieć o nowej klasyfikacji ICD-11? Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów,” Centrum Terapii Dialog, kwiecień 2022
 • Szkolenie „Pacjent po tragicznym wydarzeniu – szkolenie pracy z traumą pierwszego typu dla psychoterapeutów”, Centrum Terapii Dialog, maj 2021
 • Szkolenie „Co psychoterapeuta powinien wiedzieć o lekach w 2021 roku?”, Centrum Terapii Dialog, marzec 2021
 • Szkolenie „Pacjent z doświadczeniem traumy z dzieciństwa. Szkolenie dla psychoterapeutów”, Centrum Terapii Dialog, marzec 2021
 • Kurs dotyczący terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT), poziom I i II, prowadzony przez Kurta Rendersa, trenera EFT certyfikowanego przez International Society for Emotion Focused Therapy (ISEFT) oraz Dariusza Tkaczyka i Annę Osińską, superwizorów certyfikowanych przez ISEFT, 2019
 • Konferencja dotycząca podejścia skoncentrowanego na osobie i doświadczeniowego Moments Of Movement – PCE Symposium Warsaw 2019
 • Całościowe szkolenie z Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2016 – 2020 
 • Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zespołu Aspergera, Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna SYNAPSIS, czerwiec 2016
 • Konferencja „Strata i żałoba – podejście interdyscyplinarne”, Fundacja NAGLE SAMI, maj 2016
 • Cykl szkoleń w ramach pracy przy Telefonie Wsparcia Fundacji NAGLE SAMI w okresie od października 2015 do września 2016 dotyczących specyfiki procesu żałoby, m.in. działań interwencyjnych w przypadku straty osoby bliskiej, w tym na skutek śmierci samobójczej oraz działań na rzecz dzieci, które cierpią z powodu straty bliskich
 • Szkolenie „Jak prowadzić grupę wsparcia dla osób w żałobie?”, Fundacja NAGLE SAMI, listopad 2015
 • Certyfikat Extended DISC, listopad 2014
 • Zajęcie III miejsca w konkursie na najlepszy poster podczas X Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, wrzesień 2013

Wybrane

publikacje i wystąpienia

 • Radio TOK FM, magazyn Dobrostan, 08.11.2019, POSŁUCHAJ
 • Polskie Radio, Czat Czwórki – o psychoterapii i farmakoterapii w leczeniu osób chorujących na depresję, Maja Herman, Edyta Grzegory, 13.08.2019 – POSŁUCHAJ
 • Polsat News, Godziny Szczytu, 01.11.2018 – ZOBACZ
 • Superstacja, Raport – dr Aleksandra Piotrowska, Edyta Grzegory, 31.10.2017 – ZOBACZ
 • Wideoakademia INFOR we współpracy z Fundacją NAGLE SAMI, cykl nagrań dotyczących straty w organizacji – ZOBACZ

 • Wypowiedzi w ramach artykułu dotyczącego wysokiej wrażliwości, opublikowanego w magazynie „Pani” (sierpień, 2021) 
 • Wypowiedzi w ramach artykułu dotyczącego wysokiej wrażliwości, opublikowanego na portalu gazeta.pl (październik, 2020) PRZECZYTAJ
 • Grzegory, E. (2019). Samotność w żałobie, żałoba w samotności, Fundacja NAGLE SAMI 
 • Grzegory, E, Stańczyk, D. (2018). Człowiek człowiekowi człowiekiem, czyli pomoc w obliczu tragedii. Kompendium HR, 2018, wyd. Grupa Pracuj sp. z o.o., s. 48 – 49.
 • Grzegory, E, Kiembłowski, P. (2018). Żałoba i śmierć pracownika – ważne sytuacje, które trudno nam zobaczyć. Personel Plus, 5(126)/2018, wyd. Wolters Kluwer, s. 82 – 85.
 • Grzegory, E. (2018). Dział HR wobec straty. Personel i Zarządzanie, 4(337), wyd. INFOR, s. 60 – 63.
 • Grzegory, E. (2014). Czemu służy audyt etyczny, Identyfikacja podstawowych wartości, Ciągła dwustronna komunikacja. W: Etyka w HR: doświadczenia we współpracy z firmami w zakresie wdrażania normy SA8000 (s. 63 – 93, 104 – 118). Warszawa: ICAN Institute.
 • Grzegory, E. (2014). Różnorodność w firmie. W: CSR Przewodnik dobrych praktyk CCIFP (s. 20 – 22). Warszawa: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce