Psychoterapia

indywidualna

Czas trwania

50 minut

Koszt

230 zł

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają 50 minut.
Ośrodek, w którym pracuję mieści się w Śródmieściu.

Psychoterapia długoterminowa jest procesem, który stanowi pogłębioną pracę, pozwalającą lepiej poznać siebie – swoje uczucia, myśli, zachowania zarówno w relacji z innymi, jak i z samym sobą.

Istnieje również możliwość pracy krótkoterminowej – od kilku do kilkunastu spotkań, skoncentrowanej na zgłaszanej trudności lub o charakterze wsparciowym w trudnym okresie życia.

Jeśli zastanawiasz się czy psychoterapia jest czymś dla Ciebie,
zapraszam Cię tutaj.
Konsultacja

Czas trwania

50 minut

Koszt

230 zł

Jeśli myślisz o rozpoczęciu psychoterapii, zapraszam Cię na konsultację, podczas której w bezpiecznej atmosferze będziesz mógł podzielić się tym, czego doświadczasz, opowiedzieć o sobie i swojej aktualnej sytuacji życiowej, przyjrzeć się swoim potrzebom i oczekiwaniom względem terapii. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie zastanowić się nad najbardziej adekwatnymi formami dalszej pracy. Jeśli nie będę w stanie pomóc, postaram się wskazać Ci miejsca, do których będziesz mógł się zwrócić.

Na konsultację możesz zapisać się przez recepcję Ośrodka JA.

Aktualnie dostępne terminy widoczne są w kalendarzu.

O psychoterapii

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu psychoterapii, warto zastanowić się, czym właściwie ona jest
– czym może być dla mnie?

Szczególnie ważna w psychoterapii jest relacja. Jak pisze Jon Frederickson, „Podczas terapii odkrywamy, że uleczenie może nastąpić tylko poprzez relację. To logiczne – rany, które zadano nam w relacji, tylko relacja może zagoić. Musi to być relacja, w której terapeuta nie tyle mówi do nas, co z nami rozmawia. Taka, dzięki której możemy odkryć, kim naprawdę jesteśmy pod pancerzem słów, przekonań i złudzeń. Taka, która postawi w centrum nasze uczucia, a nie deklaracje.”

Psychoterapia służy głębszemu poznaniu siebie – swoich uczuć, myśli i zachowań zarówno w relacjach z innymi, jak i wobec samego siebie. Umożliwia wprowadzanie zmian w życiu. Możemy mówić o niej jako o nowym doświadczeniu, które dzieje się „tu i teraz”, objętym refleksją Klienta i terapeuty.

Jak mogę z niej skorzystać?

Poniżej fragment z książki Jamesa Bugentala, terapeuty, który w moim poczuciu może okazać się pomocny
w poszukiwaniu odpowiedzi na przytoczone pytania.

„Psychoterapia nie jest tym, czym myślisz, że jest. Nie jest uleczaniem choroby. Nie jest poradą mądrego doradcy. Nie jest wspólnym posiadaniem wspaniałych przyjaciół. Nie jest szkołą wiedzy ezoterycznej. Nie jest pokazywaniem czyichś błędów. Nie jest odnajdywaniem nowej religii. (…)

W psychoterapii chodzi o to, jak myślisz. O to, jak żyjesz ze swoimi emocjami. O perspektywy, które wnosisz w relacje z ważnymi dla ciebie osobami. Chodzi w niej o to, do czego aspirujesz w swoim życiu i jak nieświadomie utrudniasz sobie dojście do wyznaczonych celów. Chodzi w niej o pomoc w zrozumieniu, że zmiana, której poszukujesz, jest już w tobie ukryta. (…)

Psychoterapia nie jest tym, CO myślisz; jest tym, jak ze sobą żyjesz w tej właśnie chwili.”

Bugental, J.F.T. (1999). Psychotherapy isn’t what you think. Bringing the Psychotherapeutic Engagement Into the Living Moment. Phoenix, Arizona: Zeig, Tucker


Podejście

w którym pracuję

Pracuję w podejściu integratywnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczno-doświadczeniowa. W codziennej pracy odwołuję się między innymi do psychoterapii skoncentrowanej na emocjach (EFT) oraz focusingu. W ramach integrowania podejść korzystam między innymi z narzędzi i metod psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii EMDR.

Humanistyczno-doświadczeniowe podejścia psychoterapeutyczne, które są mi najbliższe, cechuje odwoływanie się do podmiotowości i potencjału Klienta. Człowiek postrzegany jest holistycznie – jako złożona całość, której elementy cielesne, psychiczne i społeczne przenikają się, wzajemnie na siebie oddziałując. Szczególne znaczenie w terapii odgrywa głęboki, efektywny kontakt – relacja oparta na empatii, bezwarunkowej akceptacji i autentyczności. Kluczowe jest zbliżanie się Klienta do całościowego doświadczania siebie „tu i teraz”.

Psychoterapia skoncentrowana na emocjach (EFT), z której narzędzi korzystam w swojej pracy, jest jednym z nurtów terapii humanistyczno-doświadczeniowej. Integruje elementy terapii skoncentrowanej na osobie, egzystencjalnej i Gestalt, łącząc je ze współczesnymi teoriami emocji. EFT opiera się na prowadzonych od lat badaniach empirycznych. Czerpie z osiągnięć współczesnej psychologii i neuronauki. Dla mnie szczególnie ważne i cenne w EFT jest łączenie określonych zadań i sposobów działania z głębokim, empatycznym kontaktem z Klientem.