Psychoterapia Edyta Grzegory
28 marca 2020

Konsultacje i psychoterapia on-line

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami ekspertów zapraszam na konsultacje oraz sesje psychoterapeutyczne wyłącznie w formie on-line (do odwołania).

Ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii i doświadczanie szeregu skutków tej trudnej sytuacji może budzić wiele różnych emocji, w tym lęk, złość, prowadzić do nasilenia objawów negatywnych, zamartwiania się, poczucia bezradności, niepewności i osamotnienia, bezsensu czy osobistego kryzysu. Z uwagi m.in. na nieokreślony czas, przez który będziemy funkcjonować w tych „nowych okolicznościach”, strategia „przeczekania” pojawiających się trudności, bólu czy cierpienia może okazać się niewystarczająca, a nawet prowadzić do pogłębiania się doświadczanych problemów, obniżenia odporności i poczucia sprawstwa oraz wydłużać okres powrotu do równowagi. Dlatego właśnie teraz szczególnie istotne jest zapewnienie dostępności pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Z myślą o wzajemnym bezpieczeństwie, w obecnej sytuacji komunikatory on-line stały się nową „przestrzenią terapii”.

Podobnie jak wówczas, kiedy zapraszam Państwa do gabinetu, tak i teraz – kontaktując się w ramach dostępnych narzędzi – moim zadaniem jest zapewnienie możliwie jak najbardziej bezpiecznego i dogodnego „miejsca” naszych spotkań. Posługiwanie się komunikatorami, co zrozumiałe, w wielu osobach budzi obawy i wątpliwości. Dlatego ważne jest omawianie ich wspólnie, na bieżąco i weryfikowanie czy znajdują potwierdzenie w rzeczywistości.

Osoby będące w procesie terapii mogą kontynuować spotkania, korzystając z dostępnych warunków i narzędzi (w formie zdalnej). Ciągłość procesu terapeutycznego – szczególnie w obecnych, trudnych okolicznościach – jest ważna. Dlatego każda z osób, które rozpoczęły terapię, ma możliwość jej kontynuowania.

Tych z Państwa, którzy zastanawiają się nad rozpoczęciem psychoterapii, zapraszam na konsultację on-line.

Staram się pozostawać do dyspozycji, zapewnić Państwu możliwie jak najwięcej komfortu i spokoju, korzystając z wiedzy, umiejętności oraz dostępnych narzędzi w najlepszy możliwy sposób.