Psychoterapia Edyta Grzegory
5 lipca 2019

Kurs Terapii Skoncentrowanej na Emocjach

Chcąc pogłębić wiedzę i doświadczenie zdobywane w ramach Szkoły Psychoterapii, w dniach 1 – 4 lipca uczestniczyłam w kursie Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT). Kurs prowadzony był przez belgijskiego terapeutę, Kurta Rendersa, wyszkolonego przez Roberta Elliota, Jean Watson i Leslie Greenberga. 

Jestem pod dużym wrażeniem tego sposobu pracy. Terapia EFT integruje elementy terapii skoncentrowanej na osobie, egzystencjalnej i Gestalt, łącząc je ze współczesnymi teoriami emocji. Centralnymi źródłami zmiany są: relacja terapeutyczna oraz doświadczenie w trakcie psychoterapii. Choć EFT jest u podstaw humanistyczna i doświadczeniowa, Greenberg wprowadza do niej więcej kierowania procesem, pracę z markerami i zadaniami, podkreślając jednocześnie, że „zadania terapeutyczne to wysepki na morzu relacji”. Mówi się tutaj m.in. o schematach emocjonalnych i różnych formach reakcji emocjonalnych, wskazując, że „emocje nadają znaczenie treściom”. Ważne są potrzeby, które stoją za naszymi emocjami. To one wyznaczają kierunek działania. Dla mnie szczególnie ważne i cenne w EFT jest łączenie określonych zadań i sposobów działania z głębokim, empatycznym kontaktem z Klientem.

Kolejny etap szkolenia już we wrześniu. Oczywiście, nie mogłam się nie zdecydować. 🙂

Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć tutaj