Psychoterapia Edyta Grzegory
8 czerwca 2019

Międzynarodowa konferencja „Moments of Movement”

W dniach 10 – 12 maja w Centrum Nauki Kopernik miałam przyjemność uczestniczyć w międzynarodowej konferencji Moments Of Movement – PCE Symposium Warsaw 2019 dotyczącej podejścia skoncentrowanego na osobie i doświadczeniowego, poświęconej momentom zmiany w psychoterapii.

Było to dla mnie ważne, inspirujące doświadczenie przede wszystkim z uwagi na merytoryczną wartość wykładów i warsztatów, ale również ze względu na niezwykłą atmosferę tego wydarzenia – otwartość, autentyczność, chęć dzielenia się doświadczeniem i wiedzą.  

Poniżej kilka słów o samych momentach zmiany:

„Psychoterapia zbudowana jest wokół dążenia klienta do zmiany. Po pewnym czasie spotkań z terapeutą klient w jakimś zakresie zaczyna inaczej czuć, myśleć i działać, inaczej doświadczać różnych dziejących się sytuacji i pewnych znaczących aspektów swojego życia.

Zmiany te, jak sądził Rogers, realizują się w konkretnych chwilach, „moments of movement”, gdy w kliencie następuje jakiś wewnętrzny ruch, jakieś „przesunięcie do przodu”, według określenia Gendlina. Przed chwilą jeszcze klient opowiadał o czymś kolejny raz z tej samej, niosącej bezradność perspektywy i nagle pojawia się nowy element – uczucie, myśl, potrzeba.

Rozpoczyna się proces wiodący do następnych ruchów wewnętrznych i następnych…

Wiemy, jak facylitować proces zmiany, jak go uprawdopodabniać u klienta. Nie dysponujemy jednak algorytmiczną instrukcją, nie możemy powiedzieć, czy i kiedy zmiana na pewno zajdzie. Co więcej, nie wiemy, co będzie efektem danego „przesunięcia do przodu”, choć ogólny kierunek rozwoju jest przewidywalny.

Przyjrzyjmy się szczegółowo i z bliska cudowi momentu zmiany. Przekonajmy się, gdzie leży granica, za którą nasza wiedza się kończy, ustępując miejsca tajemnicy i spróbować tę granicę nieco przesunąć.”

źródło: https://www.pcewarsaw2019.eu