Psychoterapia Edyta Grzegory
15 września 2019

Kurs terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT) – poziom drugi

W dniach 2 – 8 września miałam przyjemność uczestniczyć w kolejnej części szkolenia dotyczącego terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT). Kurs prowadzony był przez Kurta Rendersa – belgijskiego psychologa klinicznego, terapeutę humanistyczno-doświadczeniowego szkolonego przez Roberta Elliota, Jean Watson i Leslie Greenberga. Kurt posiada akredytację superwizorską i trenerską ISEFT (International Society for Emotion-Focused Therapy).

Kurs był intensywny, ale starałam się czerpać z każdej minuty, zdobywając nową wiedzę i cenne doświadczenie w ramach licznych prac warsztatowych. Atmosfera spotkania była niezwykła – empatia, zaufanie i zaangażowanie prowadzących oraz uczestników zachęcały do otwartości i pozwalały na głęboką pracę. Było to ważne, ubogacające przeżycie – zarówno na poziomie zawodowym, jak i osobistym.

Zajmowaliśmy się m.in.:
– konceptualizacją,
– dialogiem relacyjnym,
– buntem znaczeniowym,
– rozdarciami samoblokującymi,
– samoukajaniem,
– focusingiem,
– zaawansowaną „pracą z krzesłami”, w tym dialogiem na dwóch krzesłach przy rozdarciach samokrytycznych (w tym depresyjnych i autodestrukcyjnych). 

To elementy, z których korzystam w mojej pracy. Jak wspominałam pisząc o pierwszej części szkolenia, dla mnie szczególnie ważne w EFT jest łączenie określonych zadań i sposobów działania z głębokim, empatycznym kontaktem z klientem. Jak podkreśla Greenberg: „zadania terapeutyczne to wysepki na morzu relacji”. Bardzo się cieszę, że mogę stale rozwijać się w tym wartościowym, bliskim mi podejściu i korzystać z superwizji właśnie w ramach tego sposobu pracy.